Voor communicatie tussen ouder en school


Professionele ondersteuning aan ouders van kinderen in de VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) en basisschoolleeftijd (2 – 12 jaar)

Voelt u zich als ouder weleens onzeker als het gaat om de schoolcarrière van uw kind? Gaat alles niet helemaal zoals u verwacht had. Lukt het niet altijd  om op een positieve manier met de leidster/leerkracht te praten over de ontwikkeling van uw kind? Soms komt dat door onzekerheid, onduidelijkheid of onwetendheid. Of omdat u als ouder misschien andere verwachtingen hebt van de school. Dit alles kan soms tot spanningen tussen u en school leiden. Heel vervelend en niet goed voor de ontwikkeling van uw kind.

Om conflicten tussen u als ouder en de school te helpen voorkomen, biedt WegWijs in Onderwijs laagdrempelige ondersteuning. 


Wat is WegWijs in onderwijs?

Bij WegWijs in onderwijs werken gepassioneerde vrijwilligers, voor een groot deel gepensioneerde professionals uit het onderwijsveld.
Doet u een beroep  op WegWijs in onderwijs, dan staan ùw vragen centraal. De vrijwilliger kan u helpen om het contact met de school positief te laten verlopen. Natuurlijk bent en blijft u als ouder verantwoordelijk.  


Waar en voor wie?

De individuele ondersteuning door WegWijs in onderwijs is nieuw en start in het voorjaar van 2016. Het aanbod is gericht op ouders van kinderen in voorscholen en basisscholen in Amsterdam Nieuw West. Als deze vorm van ondersteuning succesvol blijkt te zijn, wordt het in de toekomst ook aangeboden in andere delen van Amsterdam.
 

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen over de bemiddeling van WegWijs in onderwijs? Wilt u meer informatie, of wilt u graag een gesprek met een van de vrijwilligers? Neemt u dan contact op en mail naar wegwijsinonderwijs@gildeamsterdam.nl

Volg WegWijs op Facebook: https://www.facebook.com/WegWijsinonderwijs/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf