Geschiedenis

In 1984 is Gilde Amsterdam begonnen met 50 Amsterdammers, die zo’n 350 stadgenoten adviseerden. Inmiddels heeft de organisatie ruim 900 adviseurs en begeleiders, die jaarlijks minstens evenveel klanten bijstaan. Vanwege het succes van Gilde Amsterdam is eenzelfde soort stichtingen ook in andere steden in Nederland en het buitenland opgericht.
 

Prijzen en giften

Gilde Amsterdam heeft in het verleden vele onderscheidingen, donaties en legaten voor haar werk ontvangen.
 

ANBI-status

Gilde Amsterdam heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften en legaten aan stichting Gilde Amsterdam zijn aftrekbaar bij de belasting. Voor meer informatie: Annemarie Bevers, directeur Stichting Gilde Amsterdam, tel. 020 625 4450 of klik om te mailen