Bestuur


Het Algemeen Bestuur van Gilde Amsterdam bestaat uit minimaal drie leden. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding en hebben geen zakelijke relaties met Gilde Amsterdam zodat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar.

 • Voorzitter:
 • Dhr. P. (Peter) Dudok van Heel

   “Vrijwilligerswerk levert een onmisbare bijdrage aan een goed functionerende Amsterdamse samenleving. Zeker in tijden van bezuinigingen kan het grote belang hiervan niet genoeg benadrukt worden.
  Gilde Amsterdam is al ruim 30 jaar zeer betrokken bij het vormgeven en het organiseren van vrijwilligerswerk in de stad. Dat moet zo blijven en daaraan hoop ik als bestuurslid in volle overtuiging een vruchtbare bijdrage te leveren.”

 • Penningmeester:
 • Mw. K. E. (Karin) van Helvert (AC)

  “Het mes snijdt aan twee kanten, de mensen worden ondersteund doordat vrijwilligers hun opgedane kennis en ervaring delen, anderzijds geeft het de vrijwilligers voldoening en zingeving dat zij mensen helpen. Mee in Mokum zorgt eveneens voor het levendig blijven van de historie van Amsterdam middels de mooie stadswandelingen geleid door de vrijwilligers, die dit met groot enthousiasme gestalte geven.”
   
 •  

 • Algemeen bestuurslid:
 • Mw. E. R. (Ellen) Bremerman

  “Gilde Amsterdam verbindt de vraag naar ondersteuning en het aanbod van actieve vrijwilligers binnen Amsterdam op een professionele manier. Het is belangrijk dat Gilde voor de stad Amsterdam en haar bewoners bestaat. Hieraan draag ik graag mijn steentje bij.”
 •  

 •  Algemeen bestuurslid:
 • F. H. A. (Frits) de Graaff

  “Gilde Amsterdam is een juweeltje in de Amsterdamse keizerskroon. Enthousiaste vrijwilligers verrijken de stad immers op vele gebieden. De activiteiten en projecten zijn stuk voor stuk de moeite waard. Wij moeten er met elkaar voor zorgen dat er een goede toekomst voor Gilde Amsterdam is.”