Verhalen vertellen is een bijzondere vorm van kennis en (levens)ervaring delen.


VerhalenVertellers van Gilde Amsterdam komen graag naar school om hun verhalen aan leerlingen te vertellen. Mogelijke thema’s zijn:
  • Jeugdervaringen van de VerhalenVerteller, onder meer de periode van de Tweede Wereldoorlog Myriam Mater over haar ervaring als kind in de oorlog
  • Vertellingen over Amsterdam
  • Alles over water (watersnoodramp, havens)
  • Verhalen met humor
  • Sprookjes uit verre landen/Anansi verhalen (voor de laatste groepen)
De vrijwilligers komen 's middags; aan een bezoek zijn kosten verbonden. Sinds kort bezoeken zij naast scholen ook verzorgingshuizen met licht dementerende bejaarden. Die doelgroep stelt het verhalen vertellen ook bijzonder op prijs.

"We hebben vandaag enorm genoten van Greet en Katalin. De kinderen, juffen en meesters hebben met veel plezier geluisterd. Erg leuk!" (IKC Zeeburgereiland)
 

Aanvragen

Via een e-mail vraagt u om een  verhalenverteller bij u op school. Geef duidelijk uw naam, telefoonnummer en de datum met tijdstip door, dan kan men hierop reageren. Binnen een week nemen de coördinatoren contact met u op.