Giften


Schenkt u omdat u het werk van Gilde Amsterdam belangrijk vindt? Of u omdat u de doelstellingen van Gilde Amsterdam onderschrijft? Schenkt u omdat u ervan overtuigd bent dat het vrijwilligerswerk kwetsbare mensen handvatten biedt om zelfstandig verder te gaan? Welke reden u ook heeft, wij zijn blij met uw schenking!
Wist u dat giften aan Gilde Amsterdam geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van de belasting? Wij zijn door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en binnen de daarvoor geldende regels, kunt u uw giften van de belasting aftrekken.

Gewone gift

Elke schenking die u doet, is een gewone gift. Het maakt niet uit of u de schenking regelmatig of eenmalig doet. Donaties aan een goed doel zijn bijvoorbeeld gewone giften.

U mag gewone giften aftrekken als die giften voldoen aan de volgende voorwaarden:U doet de gift aan een instelling die als ANBI geregistreerd staat.
  • De instelling levert u geen tegenprestatie voor de gift.
  • U kunt schriftelijk aantonen dat u de gift hebt gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift of kwitantie. Giften bij deur- en straatcollectes zijn dus niet aftrekbaar.
  • Het totaalbedrag van de giften is hoger dan het drempelbedrag dat voor u geldt.
  • U trekt niet meer af dan het maximum dat voor u geldt.
Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60,-. Giften boven het drempelbedrag mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum, dat is 10% van het drempelinkomen.

Wilt u meer informatie, neem contact op met de Belastingdienst.