Nalaten


Met Gilde Amsterdam als erfgenaam bent u ook na uw dood van blijvende betekenis voor uw stadgenoten. U ondersteunt kwetsbare mensen in Amsterdam. Bovendien stelt u ons in staat om meer te doen voor deze mensen. Dit is een waardevol geschenk en is zo met uw notaris geregeld.

Nalaten aan een goed doel is belastingvrij en bovendien hoeven goede doelen geen successierecht meer te betalen. Dat betekent dat uw volledige nalatenschap aan het goede doel besteed kan worden.

Testament

Om aan een goed doel na te kunnen laten is een testament nodig. In een testament legt u vast welke bezittingen u heeft. Het gaat niet alleen om kostbare zaken, maar ook om de spullen waar u aan gehecht bent en waarvoor u een speciale bestemming heeft.
Wat gebeurt er met uw geld en uw bezittingen nadat u bent overleden? Als u geen testament heeft gemaakt, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Uw echtgenoot of partner als deze nog leeft, uw eventuele kinderen en verdere familie. Als er geen familie gevonden wordt, zal de erfenis aan de staat uitgekeerd worden. Hierbij gaat een groot deel van de nalatenschap op aan kosten en successierechten. Een goed doel daarentegen hoeft helemaal geen successierechten af te dragen.

Gilde Amsterdam in uw testament

Er zijn twee manieren waarop u ons kunt gedenken in uw testament.

1. Erfstelling
Bij een erfstelling wordt een bepaald deel van uw totale nalatenschap aan Gilde Amsterdam toegekend. Naast bijvoorbeeld uw familieleden, andere personen of instellingen, benoemt u Gilde Amsterdam dan als een van uw erfgenamen. Samen met alle andere erfgenamen deelt Gilde Amsterdam dan in de nalatenschap.

2. Een legaat
Met een legaat kunt u zelf omschrijven welk specifiek omschreven bedrag of goed u wilt nalaten aan Gilde Amsterdam. Legaten kunnen geld betreffen, maar ook goederen, onroerend goed of waardepapieren.

Hoe werkt het?

Uw schenking legt u vast in een testament bij een notaris. Een notaris kiest u zelf. U bepaalt wie er in het testament opgenomen worden en hoe u de erfenis verdeelt. De notaris kan u adviseren. Voor algemene informatie kunt u bellen met de NotarisTelefoon 0900 - 346 93 93 (€ 0,80 per minuut).